Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Personuppgifter hos Sikta Ekonomi

Inledning – vad är personuppgifter?

Vid kontakt med Sikta Ekonomi förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en livet fysisk person.

Sikta Ekonomi är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via, och behandlas hos www.siktaekonomi.se. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Sikta Ekonomi tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Sikta Ekonomi allmänna bestämmelser om personuppgifter

De allmänna bestämmelserna innebär att Sikta Ekonomi alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.

Insamling av personuppgifter

Vanligtvis kan www.siktaekonomi.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Sikta Ekonomi via hemsidan. Sikta Ekonomi kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till Sikta Ekonomi via brev, e-post, telefon eller genom att Sikta Ekonomi får uppgifter från offentliga register.

 

Vilka cookies samlar vi in?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare.

Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer (permanenta cookies).

Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder cookies på vår webbplats för att:

 • Underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas snabbt på din dator. (Förstaparts sessionscookie)
 • Med hjälp av analysverktygen Google Analytics (tredjeparts sessions- och permanenta cookies) samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, till exempel:
  • Om besökaren har varit på webbplatsen tidigare
  • Varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats
  • Vilka sidor som besöks på webbplatsen
  • Hur lång tid besöket tar
  • Vilken webbläsare som används

Har du frågor om cookies på vår webbplats är du välkommen att kontakt oss på info@siktaekonomi.se

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.